In 2017 ving Kat Zoekt Thuis 948 katten op.

In 2017 ving Kat Zoekt Thuis 948 katten op.

Neem even de tijd om met ons de cijfers door te nemen.
Je zal verstomd staan, zeker als je weet dat katten al enkele jaren verplicht gesteriliseerd en gecastreerd moeten zijn als ze van eigenaar veranderen, en ook katteneigenaren hun eigen katten moeten laten steriliseren, zou je denken dat ze niet meer zoveel katten zijn die opvang en een nieuwe thuis nodig hebben.

Al staan we 200% achter deze regelgeving en geloven we sterk in een positief effect, we moeten ook realistisch zijn, en waarschijnlijk zal dit effect pas over enkele jaren echt voelbaar zijn. We blijven met onze vele vrijwilligers dag in dag uit verdergaan om zoveel mogelijk achtergelaten katten een nieuwe en betere toekomst te geven.

In 2017 vonden maar liefst 948 katten de weg naar onze opvang.
Het aantal katten dat we jaarlijks opvangen blijft stijgen, in 2017 waren dat er 100 meer dan het jaar ervoor.

 

 

 

Van de opgevangen katten werd 73% (of 696 katten) geadopteerd. Bijna 12% (of 115 katten) maakte de jaarovergang in opvang (de categorie ‘niet geplaatst’). Deze katten verblijven dus nog in opvang en zullen hopelijk ook snel hun gouden mandje vinden.
85 katten (9%) bleken te verwilderd te zijn en werden als boerderijkatje geplaatst. Of ze keerden gesteriliseerd/gecastreerd naar hun oorspronkelijke locatie terug.

Helaas moeten we ook soms afscheid nemen. Dit jaar stierven 53 katjes, meestal door ziekte en ook soms door ouderdom. We euthanaseren geen katten waarvoor nog hoop op herstel is en geven hen alle kansen. Maar soms komen katjes zo ziek in opvang dat zelfs de beste zorgen niet meer mogen baten.

Benieuwd naar het geslacht? Dat is ongeveer gelijk verdeeld, met toch iets meer kattinnen. We kregen 500 kattinnen  en 448 katers in opvang.

In drukke periodes wanneer we het aantal meldingen niet aankunnen, geven we altijd voorrang aan kattinnen als we moeten kiezen wie in opvang komt. Achtergelaten katten zijn immers vaak niet onvruchtbaar gemaakt en aangezien kattinnen snel voor nog meer katten kunnen zorgen, moeten de katers soms even wachten. Ladies first….

We doen ons best om zoveel mogelijk katten te helpen, ongeacht of het kittens of volwassen katten zijn. Omdat kittens meestal samen met hun broers/zussen toekomen (een heel nestje dus) ligt het aantal kittens iets hoger dan het aantal volwassen katten. Onder de term ‘kittens’ rekenen we alle katten die in opvang kwamen voor de leeftijd van 6 maanden.

In 2017 hebben we 563 kittens en 385 volwassen katten opgevangen.

Samen met het aantal katten stijgen onze inkomsten en uitgaven ook zienderogen. In 2017 bedroegen onze totale inkomsten 194.247 euro. Het uitgavenplaatje stond op 139.695 euro. Dankzij een erfenis hebben we nu een kleine reserve kunnen opbouwen die ons in staat stelt om de soms heel hoge dierenartsfacturen tijdens de zomermaanden te overbruggen.

Onze inkomsten halen we grotendeels uit de adoptiebijdrages (47%).
Soms voelen we ons ongemakkelijk wanneer we weeral om financiële steun vragen, maar de grafiek hieronder laat meteen zien waarom: bijna 40% van onze broodnodige inkomsten komt hier vandaan. De rest van onze inkomsten halen we uit het organiseren van evenementen (spaghetti-avond, dessertenbuffet, voedselinzamelacties,…), verkoop van spullen in onze webshop en als laatst ook een kleine subsidie die we van de Provincie Oost-Vlaanderen ontvangen (925 euro).
Het uitgavenplaatje is wat eenvoudiger: 88% gaat naar dierenartskosten (122.390 euro) en labo-onderzoeken (5755 euro).
Als je dat vergelijkt met de inkomsten van de adoptiebijdrage (90.682 euro), valt meteen op dat de adoptiebijdrage de werkelijke dierenartskosten nooit compenseert.
De overige uitgaven gaan naar voeding en materiaal voor de opvanggezinnen. We proberen deze uitgaven zoveel mogelijk te drukken, o.a. door de voedselinzamelacties en dankzij donaties van particulieren.
We zijn trots, maar vooral ook dankbaar voor wat onze opvanggezinnen en andere vrijwilligers volledig op vrijwillige basis voor elkaar krijgen. En natuurlijk zou het ook niet lukken zonder de vele mensen die ons ondersteunen met een gift, voedsel, materiaal, aanwezigheid op onze benefieten,…
Ook aan alle mensen die een kat bij ons adopteerden willen we een welgemeende dankjewel zeggen. Door een katje op te nemen in je gezin komt er een plaatsje vrij voor een andere kat in nood.
We hopen ook in 2018 voor veel katten een verschil te kunnen betekenen.
Je kan ons helpen door vrijwilliger te worden of door een gift te doen op BE91 7310 0423 9376 (BIC : KREDBEBB) of online via Paypal. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

This post was written by
Comments are closed.