Category: “Uncategorized”

Beter laat dan vroeg – wanneer kunnen kittens van de moeder gescheiden worden?

Beter laat dan vroeg – wanneer kunnen kittens van de moeder gescheiden worden?

Regelmatig krijgen wij de vraag waarom jonge kittens nog niet geadopteerd kunnen worden. We begrijpen dat het heel schattig is, zo’n klein katje, en dat je die graag zo snel mogelijk in huis haalt, maar voor de ontwikkeling van deze diertjes heeft een vroege scheiding van de moeder negatieve gevolgen.

In het wild worden kittens gespeend als ze tussen de 4 en 8 weken oud zijn. Spenen houdt in dat de kittens geen melk meer drinken bij de moeder, en vast voer gaan eten, al wordt de term ook vaak gebruikt voor de scheiding van de kittens van de moeder. De socialisatieperiode van katten is tussen de 2 en de 8 weken; hierin leren ze dat contact met mensen en bijvoorbeeld honden normaal en niet eng is. Echter, de kittens blijven meestal bij de moeder totdat ze zo’n 16 weken oud zijn. In deze periode ontwikkelen ze hun gedrag verder, hierbij spelen zowel de moederpoes als broers en zusjes een rol. Als een kitten te vroeg uit het nest gehaald wordt, kan dit leiden tot gedragsproblemen zoals agressie en stereotypieën. Stereotypieën zijn gedragingen die repetitief worden uitgevoerd, zonder duidelijke functie, zoals overmatig wassen of zuigen op de vacht of dekentjes (wolzuigen). Katten ontwikkelen zulke stereotypieën als ze langdurig gestrest zijn; het gedrag is een manier om met de stress om te gaan omdat er endorfines bij vrijkomen.

In een recent onderzoek werd het gedrag van bijna 6000 katten gerelateerd aan de leeftijd waarop ze van de moeder werden gescheiden. De katten werden verdeeld in drie groepen op basis van de leeftijd waarop ze uit het nest gehaald werden: vóór 12 weken leeftijd (vroeg), op 12 of 13 weken leeftijd (aanbevolen leeftijd) of op 14 weken of ouder (laat). Katten die vroeg uit het nest werden gehaald waren vaker agressief naar vreemden (niet-gezinsleden) dan katten die op aanbevolen of late leeftijd gescheiden werden van de moeder. Katten uit de 14-15-weken groep hadden minder vaak stereotypieën in de vorm van overmatig wassen dan de 12-13-weken groep. Katten die voor 8 weken van de moeder gescheiden werden hadden vaker een gedragsprobleem vergeleken met scheiding op de aanbevolen leeftijd. Katten die pas op volwassen leeftijd (>1 jaar) van de moeder werden gescheiden, en katten die nooit werden gescheiden van de moeder, lieten minder vaak agressie zien naar gezinsleden, vreemden of soortgenoten. Ook hadden ze minder vaak last van stereotypieën in de vorm van overmatig wassen en wolzuigen.

De reden waarom het gedrag van de kat beïnvloed wordt door de scheidingsleeftijd, is mogelijk omdat de ontwikkeling van de hersenen hierdoor beïnvloed wordt. Agressie komt bij katten vaak voort uit angst, en het is zeer waarschijnlijk dat agressieve katten chronische stress hebben. Dit is slecht voor hun gezondheid en welzijn, en daarnaast worden agressieve katten vaker afgestaan of geëuthanaseerd. Ook het vertonen van stereotypieën is, behalve een teken van stress, schadelijk; overmatig wassen kan leiden tot kale plekken en wonden die geïnfecteerd kunnen raken, en wolzuigen kan zorgen voor darmverstoppingen als het materiaal doorgeslikt wordt.

Al met al zijn er genoeg redenen om een kitten niet te vroeg (vóór 12 weken) te scheiden van zijn moeder en nestgenootjes, en misschien kan er zelfs best gewacht worden tot 14 weken. Sowieso wordt een kitten altijd best geadopteerd samen met een nestgenootje, of bij een andere jonge kat in huis geplaatst, zodat het zijn gedrag verder kan ontwikkelen. Het later scheiden van de kitten van zijn nest is een makkelijke en effectieve manier om welzijnsproblemen te voorkomen, en wij zijn van mening dat verantwoordelijke katteneigenaren dit belangrijk genoeg vinden om nog een paar weken te wachten met het in huis halen van een kitten!

 

Vertaald en samengevat door Lisanne Stadig uit ‘Early weaning increases aggression
and stereotypic behaviour in cats, www.nature.com/scientificreports, published 04 september 2017.

In 2017 ving Kat Zoekt Thuis 948 katten op.

In 2017 ving Kat Zoekt Thuis 948 katten op.

Neem even de tijd om met ons de cijfers door te nemen.
Je zal verstomd staan, zeker als je weet dat katten al enkele jaren verplicht gesteriliseerd en gecastreerd moeten zijn als ze van eigenaar veranderen, en ook katteneigenaren hun eigen katten moeten laten steriliseren, zou je denken dat ze niet meer zoveel katten zijn die opvang en een nieuwe thuis nodig hebben.

Al staan we 200% achter deze regelgeving en geloven we sterk in een positief effect, we moeten ook realistisch zijn, en waarschijnlijk zal dit effect pas over enkele jaren echt voelbaar zijn. We blijven met onze vele vrijwilligers dag in dag uit verdergaan om zoveel mogelijk achtergelaten katten een nieuwe en betere toekomst te geven.

In 2017 vonden maar liefst 948 katten de weg naar onze opvang.
Het aantal katten dat we jaarlijks opvangen blijft stijgen, in 2017 waren dat er 100 meer dan het jaar ervoor.

 

 

 

Van de opgevangen katten werd 73% (of 696 katten) geadopteerd. Bijna 12% (of 115 katten) maakte de jaarovergang in opvang (de categorie ‘niet geplaatst’). Deze katten verblijven dus nog in opvang en zullen hopelijk ook snel hun gouden mandje vinden.
85 katten (9%) bleken te verwilderd te zijn en werden als boerderijkatje geplaatst. Of ze keerden gesteriliseerd/gecastreerd naar hun oorspronkelijke locatie terug.

Helaas moeten we ook soms afscheid nemen. Dit jaar stierven 53 katjes, meestal door ziekte en ook soms door ouderdom. We euthanaseren geen katten waarvoor nog hoop op herstel is en geven hen alle kansen. Maar soms komen katjes zo ziek in opvang dat zelfs de beste zorgen niet meer mogen baten.

Benieuwd naar het geslacht? Dat is ongeveer gelijk verdeeld, met toch iets meer kattinnen. We kregen 500 kattinnen  en 448 katers in opvang.

In drukke periodes wanneer we het aantal meldingen niet aankunnen, geven we altijd voorrang aan kattinnen als we moeten kiezen wie in opvang komt. Achtergelaten katten zijn immers vaak niet onvruchtbaar gemaakt en aangezien kattinnen snel voor nog meer katten kunnen zorgen, moeten de katers soms even wachten. Ladies first….

We doen ons best om zoveel mogelijk katten te helpen, ongeacht of het kittens of volwassen katten zijn. Omdat kittens meestal samen met hun broers/zussen toekomen (een heel nestje dus) ligt het aantal kittens iets hoger dan het aantal volwassen katten. Onder de term ‘kittens’ rekenen we alle katten die in opvang kwamen voor de leeftijd van 6 maanden.

In 2017 hebben we 563 kittens en 385 volwassen katten opgevangen.

Samen met het aantal katten stijgen onze inkomsten en uitgaven ook zienderogen. In 2017 bedroegen onze totale inkomsten 194.247 euro. Het uitgavenplaatje stond op 139.695 euro. Dankzij een erfenis hebben we nu een kleine reserve kunnen opbouwen die ons in staat stelt om de soms heel hoge dierenartsfacturen tijdens de zomermaanden te overbruggen.

Onze inkomsten halen we grotendeels uit de adoptiebijdrages (47%).
Soms voelen we ons ongemakkelijk wanneer we weeral om financiële steun vragen, maar de grafiek hieronder laat meteen zien waarom: bijna 40% van onze broodnodige inkomsten komt hier vandaan. De rest van onze inkomsten halen we uit het organiseren van evenementen (spaghetti-avond, dessertenbuffet, voedselinzamelacties,…), verkoop van spullen in onze webshop en als laatst ook een kleine subsidie die we van de Provincie Oost-Vlaanderen ontvangen (925 euro).
Het uitgavenplaatje is wat eenvoudiger: 88% gaat naar dierenartskosten (122.390 euro) en labo-onderzoeken (5755 euro).
Als je dat vergelijkt met de inkomsten van de adoptiebijdrage (90.682 euro), valt meteen op dat de adoptiebijdrage de werkelijke dierenartskosten nooit compenseert.
De overige uitgaven gaan naar voeding en materiaal voor de opvanggezinnen. We proberen deze uitgaven zoveel mogelijk te drukken, o.a. door de voedselinzamelacties en dankzij donaties van particulieren.
We zijn trots, maar vooral ook dankbaar voor wat onze opvanggezinnen en andere vrijwilligers volledig op vrijwillige basis voor elkaar krijgen. En natuurlijk zou het ook niet lukken zonder de vele mensen die ons ondersteunen met een gift, voedsel, materiaal, aanwezigheid op onze benefieten,…
Ook aan alle mensen die een kat bij ons adopteerden willen we een welgemeende dankjewel zeggen. Door een katje op te nemen in je gezin komt er een plaatsje vrij voor een andere kat in nood.
We hopen ook in 2018 voor veel katten een verschil te kunnen betekenen.
Je kan ons helpen door vrijwilliger te worden of door een gift te doen op BE91 7310 0423 9376 (BIC : KREDBEBB) of online via Paypal. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Hoe gaan onze vangacties eraan toe?

Hoe gaan onze vangacties eraan toe?

We krijgen dagelijks meldingen van katjes die een nieuwe thuis zoeken. Sommige situaties zijn schrijnender dan de andere. Vaak zien we ook veel menselijk leed. Zoals hier, waar mensen zelf iets gebouwd hadden om een dak boven hun hoofd te hebben. Ze waren halsoverkop vertrokken en lieten 5 katjes achter. Omdat deze diertjes geen eten hadden, bovendien langs een drukke weg leefden, en het er vol ratten zat schoten we snel in actie. Fotografe Lies Praet ging met ons mee.

Eerst moesten we checken of de katjes er wel nog waren. Maar als snel zagen we er 2 van tussen de ‘huisjes’ tussen de struiken spurten. 

 

 

 

 

Dan een plekje kiezen om de vangkooi stabiel en veilig op te stellen. Daar leggen we dan iets in dat ze goed ruiken en lekker vinden. En we gaan vervolgens op een afstandje gaan wachten. We laten kooien nooit onbewaakt achter. We willen een gevangen katje immers zo kort mogelijk stress geven.

 

Het is echt wel spannend afwachten tot je het verlossende geluid hoort van de vangkooi die dichtklapt. We moesten gelukkig niet lang wachten. De katjes hadden duidelijk grote honger.

 

 

Om de vangkooi weer beschikbaar te hebben voor een volgend katje lieten we het overlopen in een andere kooi.

 

 

 

 

 

Vervolgens werd het in de auto gezet met een dekentje over.

De 5 katjes zitten ondertussen veilig bij 2 opvanggezinnen. Ze genieten van hun zachte mandjes en het lekker eten. Ze zijn al langs geweest bij de dierenarts en zijn gelukkig in goede gezondheid. Binnenkort komen deze lieverds ter adoptie.

 

Wil je onze werking steunen zodat we nog meet katten kunnen helpen als deze, dan kan dat door een gift te doen op BE91 7310 0423 9376 (met vermelding ‘gift’).

Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

De katjes zijn je dankbaar!

Met dank aan Lies Praet voor de foto’s.

 

Wat als we de verantwoordelijkheid een beetje zouden delen…

Wat als we de verantwoordelijkheid een beetje zouden delen…
De partner van een van onze opvangmama’s schreef over de dagelijkse realiteit van mensen die geven om dieren, en het moeilijk hebben om ‘nee’ te zeggen. Vaak gaat het immers om leven en dood. Maar wat als ieder nu eens zijn steentje bij zou dragen? Misschien zou het werk wel verlicht worden, en zouden er nog meer levens gespaard kunnen worden.

Sommige mensen kunnen geen nee zeggen als een dier in nood is. Probeer hen niet nog meer werk te geven.
Wat doe jij als je een gewond of achtergelaten dier vindt?

Misschien, alhoewel ik hoop van niet, ben jij iemand die hen gewoon kan negeren. Je wandelt voorbij en, misschien met enige moeite, kan je de hond, kat of vogel gewoon vergeten. Het kan uiteraard soms voorvallen dat je niet altijd iets kan doen. Bijvoorbeeld als je een gewond, hongerig of verlaten dier tegenkomt in een vreemd land? Of misschien was je in een situatie waar er zoveel waren dat je hen onmogelijk allemaal kon helpen? Voor mij zijn dit vreselijk ervaringen, die ik probeer te vermijden, door bijvoorbeeld niet naar plaatsen te gaan waar veel zwerfdieren voorkomen. Ik kan er gewoonweg niet mee om.

Maar wat als je dieren dichterbij vindt, in je eigen land, in je eigen stad, en je bent wel in de mogelijkheid om iets te doen? Als je een persoon bent die geeft om dieren zal je waarschijnlijk handelen. En handelen betekent vaak één of meerdere personen betrekken bij de situatie. Soms is het beter andere mensen te betrekken omdat zij beter geschikt zijn om een bepaalde situatie op te lossen dan jij zelf. Maar, en dit is mijn punt, probeer te vermijden om hulp in te roepen van iemand als je zelf kan helpen.

Want weet je, mensen die geven om dieren worden door iedereen te hulp geroepen. Zij zijn degene die geen nee kunnen zeggen. Ze zorgen voor dieren tot ze weer gezond zijn en zoeken dan een nieuwe thuis voor hen. Zij gaan met dieren naar de dierenarts. Zij zijn degene die niet met het idee kunnen leven dat als ze niets doen, de kans bestaat dat niemand het zal doen. En ze zijn uitgeput door zoveel bekommernis.

My girlfriend Melanie taking care of a sick kitten

Ik zie dit allemaal bij mij eigen vriendin. Ze werkt overdag bij een vegan organisatie en na haar uren helpt ze Kat Zoekt Thuis runnen. Zij is het soort persoon die bijna nooit nee kan zeggen wanneer haar hulp ingeroepen wordt. Er zijn doorgaans minstens 4 opvangkatten of -kittens  in ons huis (naast onze eigen 6 permanente katten en 2 honden). Mijn vriendin doet er alles aan om een geweldige thuis te vinden voor deze katten en hen te verzorgen tot ze gezond zijn. Ze is gewoonlijk een paar keer per week bij de dierenarts. Terwijl ik dit schrijf, probeert ze een ziek kitten te helpen, dat achtergelaten werd langs een kanaal (iets moet gedaan worden aan mensen die tot zoiets in staat zijn).
De voorbije dagen moest ze hem om de 3u medicatie geven en voeden met een spuitje, ook ‘s nachts.  En dit is nog allemaal niets als het kitten het haalt. Je kan je wel voorstellen hoe het is als het kitten het niet haalt.

Mensen waarvan men weet dat ze geven om dieren, die een kleine of grotere opvang hebben, vinden regelmatig achtergelaten dieren aan hun deur. Het lijkt wel alsof het goed is dat mensen op zijn minst de moeite doen om gevonden dieren over te laten aan de zorg van iemand anders. Maar het is tegelijkertijd ook erg problematisch.

Mensen zoals mijn vriendin en zoveel anderen, die engelen voor de dieren zijn, zitten niet te wachten om nog meer telefoontjes van iemand die ergens een kitten vond en die vraagt om het te helpen. Ze hopen dat de verantwoordelijkheid voor al deze ongelukkige zielen zoveel mogelijk gedeeld kan worden. 

Dus alstublieft, als je een dier vindt, vraag je eerst af of je het misschien zelf tijdelijk in huis kan nemen voor je de telefoon opneemt en iemand anders inschakelt. Misschien kan je zelf met het dier naar de dierenarts, of kan je voor transport zorgen. Doe alstublieft zelf wat je kan doen, en reken niet op iemand die een super groot hart heeft.

Laten we allen een beetje verantwoordelijkheid opnemen, zodat iedereen nu en dan eens tot rust kan komen. 

 

SPAGHETTI PARTY

Diervriendelijke spaghetti met seitangehakt (om 21u sluiten we de keuken).
NIEUW CONCEPT:

* 1 portie voor 9 euro.

Je kan een extraatje bijvragen voor 3 euro (zolang de voorraad strekt).
* Kinderen (tot 12 jaar) betalen 5 euro.

Er is glutenvrije pasta en saus te verkrijgen als je dit vermeldt bij reservatie.
Opgelet! Er zijn maar 250 plaatsen.

Inschrijven kan via deze link:
INSCHRIJVEN

Afhalen kan ook als je een eigen potje meebrengt.

En zoals elk jaar hebben we terug een supertombola

en kan je nog genieten van een dessert (ook vegan).

Adres:
De Buurtloods
Patrijsstraat10
9000 Gent
geen honden toegelaten

 

Parking:
Pauwstraat, schuinover de Patrijsstraat

Te bereiken met het openbaar vervoer via: bus 6 of tram 4.
Met de auto: er is een ruime parking op 20 meter stappen

Recht van antwoord op gechipte katten op Radio2 en VRT nieuws

Vandaag ontstond heel wat commotie naar aanleiding van een interview over gechipte katten op Radio2 en VRT nieuws.
Hier getuigde Anne-Lise Van der Meulen dat hun kat Balthazar door onze VZW werd ‘verkocht’ aan een nieuw gezin, hoewel hij gechipt was.

Balthazar werd geadopteerd in het asiel van Gent als zijnde ‘gechipt’. Het asiel had de poes echter enkel in hun interne databank geregistreerd, waardoor het voor ons onmogelijk was om zijn chipnummer terug te vinden. De eigenaars vergaten hun kat zelf te registreren zoals het asiel hen had meegedeeld. Chippen wordt zo volstrekt nutteloos. VZW Kat Zoekt Thuis betaalt 15 euro per kat om elke chip te registreren in de officiële databank van ID-chips. We vinden het dan ook bijzonder spijtig dat wij moeten opdraaien voor het feit dat andere asielen deze kost niet willen dragen.

Bovendien hebben de baasjes 5 maand gewacht om Balthazar te zoeken via zijn chip en werd zijn signalement nooit aan ons doorgegeven. Balthazar werd kilometers van zijn woning aangetroffen. Nochtans hebben wij wel degelijk alles in het werk gesteld om zijn thuis terug te vinden. Het feit dat wij als VZW, die volledig draait op vrijwilligers, zo in een slecht daglicht worden gesteld is een zeer jammere zaak. We stellen immers steeds alles in het werk om elk gedumpt of zwerfkatje een perfecte thuis te geven.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/09/11/_verplichting-om-katten-te-chippen-geflopt-/

100 kittens

100 kittens

We hebben het geweten dat het kittenseizoen aangebroken is. Dagelijks krijgen we meldingen van kittens die in tuinen zwerven, gevonden zijn in dozen, op straat lopen,… En ook nog altijd van mensen die vergeten zijn om hun kat te steriliseren en die verbaasd zijn dat hun kattin niet aan geboorteplanning deed.

Het resultaat daarvan is dat Kat Zoekt Thuis, net als de meeste andere opvangorganisaties en asielen nu al propvol zit, en we er eigenlijk geen nieuwe aanmeldingen meer kunnen bijnemen. Zelfs opvanggezinnen die eigenlijk geen kittens opvangen hebben een nestje. En het is soms goochelen met het werk en familieleden om de kleintjes toch te kunnen helpen.

100 kittens zijn er momenteel in opvang, waaronder heel veel moederloze kittens van enkele dagen tot enkele weken oud. Zij zijn degene die het meest zorg vereisen. Zo’n kleintjes moeten om de 3u een papflesje krijgen, ook ‘s nachts, en moeten heel goed opgevolgd worden. Het vraagt ook enige ervaring om zo’n kleintjes te laten opgroeien tot gezonde katjes. We zijn onze opvanggezinnen heel erg dankbaar voor de vele uren die ze besteden aan het redden van al die katjes.

En we zijn onze volgers en donateurs ook bijzonder dankbaar voor de giften en morele ondersteuning. De papflesmelk en de babypaté vliegen erdoor.  Een kitten dat binnenkomt op de leeftijd van 3 weken kost ons ongeveer 80 euro aan eten. Daar rekenen we de dierenarts kosten nog niet bij. Eén van ons opvanggezinnen heeft momenteel 15 papfleskittens. Met een 1 bus  Babycat Milk van Royal Canin van 18 euro doet zij 1 dag. Door de vele noodgevallen die we de laatste dagen hebben gehad zitten we alweer door onze voorraad heen.

Je kan helpen door meter of peter te worden van een katje, door mother&babycat paté van Royal Canin of babycat milk van Royal Canin te sponsoren of door een financiële gift te storten op BE91 7310 0423 9376.

Bedankt in naam van onze 100 kittens (en al degene die nog zullen volgen).

 

Wacht niet om hulp in te schakelen als je kittens vindt

Wacht niet om hulp in te schakelen als je kittens vindt

Opnieuw kregen we een oproep van mensen die kittens hadden gevonden van 1-2 weekjes oud. Twee kittens hadden ze aan een collega gegeven en het andere kitten gingen ze zelf met de fles grootbrengen. Dat ging volgens hen best goed…tot vandaag… Het katje had geen fut meer en dus werden wij opgebeld.
Bij aankomst zagen we dat het katje blauw was. Het voelde ijskoud. Het was uitgedroogd en slap. Het lag in een mandje tussen wat handdoeken en een deken. De mensen gaven het al 2 weken de fles, maar hadden eigenlijk geen idee hoe dat moest. Dat het katje na elke voeding gestimuleerd moet worden om te plassen en stoelgang te maken wisten ze niet. Dus het katje had intussen diarree. Waarschijnlijk overloopdiarree. Onze vrijwilligster stak het meteen lekker warm onder haar t-shirt tegen haar lichaam om het op te warmen. Zo gingen ze op weg naar de  dierenarts. Daar aangekomen was het kitten mooi opgewarmd. Maar de ademhaling was niet goed.
Diagnose: longontsteking…. Tijdens de eerste zorgen bij de dierenarts ging het katje zienderogen achteruit en nog geen half uur later stierf het in de handen van de dierenarts.

Waarom kom ik dit hier te vertellen? Het gebeurt maar al te vaak dat mensen zonder enige ervaring proberen om kittens groot te brengen. Even googelen en aan de slag… Op Google zie je ook die leuke filmpjes van een kitten die zoals een baby op zijn rug de fles drinkt. Superschattig, maar levensgevaarlijk. Zo verslikt een kitten zich en even later heb je een doodziek katje dat uur per uur achteruit gaat doordat het een longontsteking heeft.

Ook denken mensen vaak dat het katje wel zal plassen als het moet… Maar dat is niet zo. Kittens moeten na elke voeding met een doekje gestimuleerd worden om te plassen en stoelgang te maken. Anders raken ze geconstipeerd met ernstige gevolgen. Ook is het niet verantwoord om kittens aan die jonge leeftijd te scheiden van elkaar. Ze houden elkaar warm, houden elkaar gezelschap… Een kitten afzonderen van zijn nestgenootjes op enkele weekjes oud is echt not done!

We willen dus iedereen oproepen om hulp in te schakelen van iemand die ervaring heeft met papfleskittens grootbrengen. Het kan gebeuren dat die mensen geen plaats hebben om extra kittens op te vangen, maar dan nog helpen die mensen jullie zeker met het juiste advies op weg. Zo krijgen de kittens een goede kans om te overleven. En gaat er toch iets fout ondanks alle goede raad? Raadpleeg dan snel een dierenarts. Wacht niet tot het te laat is….

Ook al weten we dat die mensen met de beste bedoelingen gehandeld hebben… Dit doet pijn… Ook voor de mensen zelf… Ik hoop dat dit katje niet voor niets is gestorven. Dat door dit te schrijven, we andere mensen gaan bereiken. Mensen die nu begrijpen dat ze beter niet gaan experimenteren maar best hulp inschakelen. Dan is de dood van dit schatje niet voor niets geweest…

Prentenboek: “Poeski & Moeski zoeken een thuis”

Prentenboek: “Poeski & Moeski zoeken een thuis”
Laten we jullie bij deze even een mooi project voorstellen: Dierenliefhebster/kattenliefhebster Nathalie Maes heeft haar nieuwste project (een prentenboek) net op de markt gebracht:
“Poeski & Moeski zoeken een thuis”.
Een zeer mooi project met een uniek uitgangspunt door het feit dat de katten uit het boek echt bestaan hebben. “Van in het begin was het een doel op zich om het boek te verbinden aan een goed doel. Ik heb altijd gezegd: als ik met het boekje daarmee iets kan realiseren, en ik kan ervoor zorgen dat nog meer katten geholpen worden en een thuis vinden… dat ik het dan zeker niet zou nalaten. Dus bij deze:)”
De boodschap van het prentenboek is dat zoveel mogelijk dieren een warm thuis/een warme thuis vinden. Dat is de boodschap die het team achter dit project willen meegeven. Het project is een samenwerking tussen België en Nederland. De illustrator, vormgever en coördinator van het drukwerk zijn van Nederlandse afkomst. Een internationaal project waarmee wordt nagegaan of het publiek ervoor openstaat. 
U kan het boek aankopen door een mail te sturen naar nathalie.maes@edpnet.be met als onderwerp: Kat zoekt thuis. Het prentenboek kost 9,99 euro + 1,99 euro verzendingskosten. Per verkocht exemplaar doet Nathalie Maes een donatie aan VZW Katzoektthuis. U steunt dus zeker het idee achter het boek, maar vooral ook ons. 

We helpen niet alleen tamme katten!

We helpen niet alleen tamme katten!

Wie Kat Zoekt Thuis een beetje volgt op sociale media, weet dat we geregeld nieuwe katten in opvang krijgen. Onze opvanggezinnen doen hun uiterste best om hen op te knappen, terug vertrouwen te geven in de mens en uiteindelijk een gepaste en goede thuis voor hen te vinden. Kat Zoekt Thuis doet echter veel meer dan dit. Regelmatig krijgen we meldingen van verwilderde katten die dus niet plaatsbaar zijn. We weten dat – als we niet ingrijpen – deze katten zich zullen vermenigvuldigen met alle problemen vandien. Daarom proberen we ook hierbij te helpen door middel van castratie/sterilisatie. Sinds begin dit jaar heeft Kat Zoekt Thuis zo al tientallen zwerfkatten steriel gemaakt en teruggeplaatst op hun oorspronkelijke locatie (in april in Brugge alleen al 21!). Een grote hap uit ons budget, want we kunnen voor deze katten géén dierenartskosten recupereren (zoals we dat wel doen met de adoptiebijdrage bij plaatsbare katten). Desondanks worden deze katten steriel gemaakt, gevaccineerd, ontwormd, ontvlooid en indien nodig nog andere medische zorgen gegeven. Voor de verwilderde katten die niet terug kunnen naar hun oorspronkelijke locatie, gaan we opzoek naar een nieuwe ‘uitzetlocatie’ bij mensen die bewust kiezen voor een zogenoemd ‘boerderijkatje’.

Eigenlijk is het steriel maken van deze katten niet onze taak, maar de taak van de desbetreffende gemeente. Helaas zijn gemeentes niet verplicht om een sterilisatiebeleid te hebben. Vele gemeentes grijpen dus niet in, of brengen de katten naar een stedelijk asiel. Vanzelfsprekend horen verwilderde katten hier niet thuis. Stad Gent heeft echter wél een sterilisatiebeleid. Zwerfkatten kunnen gemeld worden aan het eco-werkhuis (09 235 22 50). Een lijst van alle gemeentes met een diervriendelijk zwerfkattenbeleid kan je vinden op de site van gaia: http://www.gaia.be/nl/campagne/steriliseer-uw-kat  Helaas wachten vele mensen tot het te laat is om hulp in te roepen. Daarom een duidelijke boodschap: heb je een zwerfkat in je tuin? Contacteer je gemeente onmiddellijk en wacht niet tot wanneer er kittens geboren worden!

We doen dit met veel liefde, maar kunnen dit enkel doen zolang onze financiële middelen dit toelaten. Daarom is ook alle steun meer dan welkom. Doordat we enkel met vrijwilligers werken, gaat élke gift rechtstreeks naar de verzorging van de katten. Wist je trouwens dat giften vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar zijn? Dit houdt in dat je hierop een belastingvermindering van 45% krijgt. Giften kunnen gestort worden op ons rekeningnummer BE91 7310 0423 9376 met vermelding ‘gift’.